Bestuur

Het dagelijks bestuur van AFAS-LEOS bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris . Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de vereniging in z’n geheel en de diverse commissies.

De bestuursleden:

Voorzitter
Saskia Bassa

Bestuurstaken

 onderhouden externe contacten, aanspreekpunt combinatie functionaris.

Penningmeester
René van den Bogert

Bestuurszaken

 • Contributie innen en verwerken
 • Begroting opstellen
 • Advisering en medebepaling financieel beleid
 • Jaarbegroting en meerjarenbegroting opstellen en controleren
 • Activiteitenbegrotingen commissies controleren
 • Budget voor commissies vaststellen
 • Financiële overzichten opstellen (per activiteit, per commissie, totaal)
 • (Financieel) jaarverslag maken (in/na overleg met onze kascommissie) voor de ALV
 • Declaraties checken en uitbetalen
 • Rekeningen betalen
 • Uitbetalingen registreren
 • Inkomsten controleren en registeren
 • Overschrijving regelen

Secretaris
Kirsten Bloemendal

Bestuurszaken

 • Uitnodigen van de deelnemers
 • Agenda voorbereiden
 • Notuleren van vergaderingen
 • Toesturen van agendastukken
 • Verzorgen correspondentie
 • Verslaglegging
 • Bewaken procedures
 • Toezicht houden op gemaakte afspraken

Heb je een vraag of opmerking die je wilt richten aan het bestuur?
Dan kan dat via bestuur@afasleos.nl