Bestuur

Het dagelijks bestuur van AFAS-LEOS bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningsmeester, aangevuld met de voorzitter van de Technische commissie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de vereniging in z’n geheel en de diverse commissies.

De bestuursleden:

Voorzitter
Saskia Bassa

Bestuurstaken

 onderhouden externe contacten, aanspreekpunt combinatie functionaris.

Penningmeester
Jan Arts

Bestuurszaken

 • Contributie innen en verwerken
 • Begroting opstellen
 • Advisering en medebepaling financieel beleid
 • Jaarbegroting en meerjarenbegroting opstellen en controleren
 • Activiteitenbegrotingen commissies controleren
 • Budget voor commissies vaststellen
 • Financiële overzichten opstellen (per activiteit, per commissie, totaal)
 • (Financieel) jaarverslag maken (in/na overleg met onze kascommissie) voor de ALV
 • Declaraties checken en uitbetalen
 • Rekeningen betalen
 • Uitbetalingen registreren
 • Inkomsten controleren en registeren
 • Overschrijving regelen

Voorzitter TC

Heb je een vraag of opmerking die je wilt richten aan het bestuur?
Dan kan dat via bestuur@afasleos.nl