Bestuur

Het dagelijks bestuur van AFAS-LEOS bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningsmeester, aangevuld met de voorzitter van de Technische commissie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de vereniging in z’n geheel en de diverse commissies.

De bestuursleden:

Voorzitter
Saskia Bassa

Bestuurstaken

 onderhouden externe contacten, aanspreekpunt combinatie functionaris.

Secretaris
Laurens Nijdeken

Laurens is geboren in Gouda en woonachtig in Leusden. Sinds 2010 is hij lid van AFAS-LEOS. Hij volleybalt vanaf z’n 12e, maar is 7 jaar later gestopt, omdat hij het spelplezier is kwijtgeraakt, nadat hij diverse jaren op hoog niveau gespeeld had. Bij AFAS-LEOS heeft hij het plezier weer teruggevonden, waardoor hij ook diverse functies heeft vervuld.

Bestuurstaken

 website, beleidsstukken, aanspreekpunt voor activiteiten- en sponsorcommissie

Penningmeester
Jan Arts

Bestuurszaken

 • Contributie innen en verwerken
 • Begroting opstellen
 • Advisering en medebepaling financieel beleid
 • Jaarbegroting en meerjarenbegroting opstellen en controleren
 • Activiteitenbegrotingen commissies controleren
 • Budget voor commissies vaststellen
 • Financiële overzichten opstellen (per activiteit, per commissie, totaal)
 • (Financieel) jaarverslag maken (in/na overleg met onze kascommissie) voor de ALV
 • Declaraties checken en uitbetalen
 • Rekeningen betalen
 • Uitbetalingen registreren
 • Inkomsten controleren en registeren
 • Overschrijving regelen

Voorzitter TC
Peter Aikema

Peter is al zeer lange tijd betrokken bij AFAS-LEOS. Hij treedt op als verbindende factor tussen Bestuur en TC, is al geruimte tijd trainer binnen de vereniging en heeft een hoop kennis en ervaring op het gebied van technische volleybal zaken.

Heb je een vraag of opmerking die je wilt richten aan het bestuur?
Dan kan dat via bestuur@afasleos.nl