Bestuur

Het dagelijks bestuur van AFAS-LEOS bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningsmeester, aangevuld met de voorzitter van de Technische commissie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de vereniging in z’n geheel en de diverse commissies.

De bestuursleden:

Voorzitter
Saskia Bassa

Bestuurstaken: onderhouden externe contacten, aanspreekpunt combinatie functionaris.

Secretaris
Laurens Nijdeken

Laurens is geboren in Gouda en woonachtig in Leusden. Sinds 2010 is hij lid van AFAS-LEOS. Hij volleybalt vanaf z’n 12e, maar is 7 jaar later gestopt, omdat hij het spelplezier is kwijtgeraakt, nadat hij diverse jaren op hoog niveau gespeeld had. Bij AFAS-LEOS heeft hij het plezier weer teruggevonden, waardoor hij ook diverse functies heeft vervuld.

Bestuurstaken: website, beleidsstukken, aanspreekpunt voor activiteiten- en sponsorcommissie

Penningmeester
Vacant

Voor meer informatie klik hier

Algemeen Bestuurslid
Vacant

Voor meer informatie mail naar bestuur@afasleos.nl

Heb je een vraag of opmerking die je wilt richten aan het bestuur?
Dan kan dat via bestuur@afasleos.nl