De ledenadministratie van AFAS-LEOS is de verbindende factor tussen bestuur enerzijds en Nevobo anderzijds. De ledenadministratie met de Nevobo wordt gevoerd in Sportlink Club. In dat veelzijdige programma worden de normale persoonsgegevens bijgehouden, kan de vereniging leden als bondslid, recreatief lid of verenigingslid aanmelden, worden pasfoto’s voor de spelerspas opgeslagen en kan de vereniging functionarissen registreren, zoals bestuursleden, scheidsrechters e.d.. En dat alles online.

Aan het begin van het volleybalseizoen geeft de ledenadministratie, eveneens online, de teamindelingen door aan de Nevobo. M.b.v. die gegevens controleert de Nevobo na iedere wedstrijd of iedereen in het juiste team gespeeld heeft.

De ledenadministratie binnen de vereniging wordt gevoerd om de penningmeester te voorzien van de juiste gegevens voor het versturen van de contributie nota’s in juli. Ook kunnen bestuursleden en leden van de technische commissie ledenlijsten krijgen. De vereniging communiceert met de leden via de mail. Het is dus van groot belang dat alle leden zorgen dat te allen tijde het correcte emailadres in de administratie staat. Voor jeugdleden vragen wij ook om het emailadres van de ouders, zodat ook zij op de hoogte blijven van nieuws en andere belangrijke zaken.

Inschrijven

Inschrijven bij AFAS-LEOS kan via het online inschrijfformulier senioren. Voor jeugdleden tot en met 17 jaar is er het online inschrijfformulier jeugd. Dit formulier mag alleen door de ouders/verzorgers van het aan te melden lid worden ingevuld.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen moet altijd vóór 1 juni via de mail gebeuren via info@afasleos.nl. Leden die opzeggen krijgen altijd een mail terug met de bevestiging van de opzegging