AFAS-LEOS kent momenteel elf ereleden. Ereleden worden benoemd door de Algemene ledenvergadering (ALV) op voordracht van het bestuur. Ereleden worden voorgedragen indien er sprake is van langdurige, vrijwillige en belangeloze inzet en/of grote betrokkenheid bij de vereniging.

Peter Bosman
Bert van Doorn
Frans Elshof
Irene van Gangelen
Hans van Horssen
Hans Kluit
Ank Küh-van ’t Pad †
Gradus Oosterbroek
Piet van Roosendaal †
Willem van de Ven
H. Venema