Ereleden

Peter Bosman
Bert van Doorn
Frans Elshof
Irene van Gangelen
Hans van Horssen
Hans Kluit
Ank Küh-van ’t Pad †
Gradus Oosterbroek
Piet van Roosendaal
Willem van de Ven
H. Venema