Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt. Hij/zij zorgt ervoor dat de omgang met elkaar binnen de club leuk en veilig blijft. Als je toch met ongewenst gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of simpelweg een luisterend oor. Hiervoor kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.  Daarnaast stimuleert een vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Een ieder die zich bij AFAS-LEOS (seksueel) geïntimideerd, gepest, gediscrimineerd, bedreigd of anderszins onheus bejegend voelt, kan zich bij de vertrouwenscontactpersoon melden. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop, dus je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon veilig je verhaal doen. Samen gaan wij op zoek naar een oplossing.
Overigens kan je ook altijd rechtstreeks contact opnemen met het Centrum veilige sport Nederland centrumveiligesport.nl.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden,
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort,
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig,
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft,
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Binnen AFAS-LEOS hebben we 2 vertrouwenscontactpersonen, Bert Scherpenzeel en Sonja van Marwijk. Zij hebben bij het NOC*NSF de speciale training voor vertrouwenspersoon gevolgd.
Bert en Sonja stellen zich hieronder aan jou voor:

Bert Scherpenzeel

Mijn naam is Bert Scherpenzeel.
Ben al bijna 40 jaar lid van AFAS-Leos en speel het spel nog graag mee in Heren 3.
Ik ervaar deze vereniging als heel sociaal en veilig. Dat moet zo blijven.
Toen ik gevraagd werd om vertrouwenscontactpersoon te worden hoefde ik daar niet lang over na te denken.
Op één voorwaarde: benoem ook een vrouwelijke collega. Dat is gebeurd.  

In mijn arbeidzame leven en ook daarnaast heb ik veel te maken gehad met vertrouwelijkheid.
Als het nodig is kan ik die ervaring dus inbrengen. Schroom niet als het nodig is één van ons te benaderen.

Sonja van Marwijk

Ik ben geen lid van AFAS-Leos, maar wel al 12 jaar een trouwe supporter.
Ik draag graag bij aan een veilig en plezierig sportklimaat binnen de vereniging door samen met Bert de functie van Vertrouwenscontactpersoon te vervullen.
Tijdens mijn werk in het P&O vak ben ik dagelijks bezig met vertrouwelijke situaties en gewend om samen te zoeken naar oplossingen. 

Iedereen die zich bij AFAS-LEOS (seksueel) geïntimideerd, gepest, gediscrimineerd, bedreigd of anderszins onheus bejegend voelt, kan zich bij ons melden. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop.

Je kunt bij ons veilig je verhaal doen, zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. zullen we aan de slag gaan en op zoek naar een oplossing. Wij zullen hierover verslag doen aan het bestuur, maar daarbij jouw naam niet noemen. Dat kan misschien niet altijd, zeker als er sprake is van een ernstig strafbaar feit, zoals in het Wetboek van Strafrecht vastgelegd, maar nooit zal dat zonder jouw toestemming gebeuren.

Je kunt ons rechtstreeks en vertrouwelijk bereiken via e-mail: vcp@afasleos.nl

Jouw e-mail wordt door niemand anders gelezen of gezien.