VCP

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een centraal aanspreekpunt. Hij zorgt ervoor dat de omgang met elkaar binnen de club leuk en veilig blijft. Als je toch met ongewenst gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of simpelweg een luisterend oor. Hiervoor kun je terecht bij de VCP.  Daarnaast stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Een ieder die zich bij AFAS-LEOS (seksueel) geïntimideerd, gepest, gediscrimineerd, bedreigd of anderszins onheus bejegend voelt, kan zich bij de VCP melden. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop, dus je kunt bij de VCP veilig je verhaal doen. Samen gaan wij op zoek naar een oplossing.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden,
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort,
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig,
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft,
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het feit of je vraag bij de VCP op de juiste plaats is.

 

Binnen AFAS-LEOS hebben we 2 vertrouwenscontactpersonen, Jolanda en Erik. Zij hebben bij het NOC*NSF de speciale training voor VCP gevolgd. Jolanda en Erik stellen zich hieronder aan jou voor:

 

Jolanda Wassenaar
Mijn naam is Jolanda Wassenaar. In het dagelijks leven werk ik als leerkracht in het speciaal onderwijs. Daar heb ik veel te maken met kleine en grote problemen die om een luisterend oor, vertrouwelijkheid en soms ook actie vragen.

Erik Vink

Mijn naam is Erik Vink. Ik werk bij een energiebedrijf waar ik het eerste aanspreekpunt ben voor klanten. Ik heb een luisterend oor, maar kan ook de weg wijzen om problemen actief aan te pakken.

Iedereen die zich bij AFAS-LEOS (seksueel) geïntimideerd, gepest, gediscrimineerd, bedreigd of anderszins onheus bejegend voelt, kan zich bij ons melden. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop.

Je kunt bij ons veilig je verhaal doen, zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. zullen we aan de slag gaan en op zoek naar een oplossing. Wij zullen hierover verslag doen aan het bestuur, maar daarbij jouw naam niet noemen. Dat kan misschien niet altijd, zeker als er sprake is van een ernstig strafbaar feit, zoals in het Wetboek van Strafrecht vastgelegd, maar nooit zal dat zonder jouw toestemming gebeuren.

Je kunt ons rechtstreeks en vertrouwelijk bereiken via e-mail: vcp@afasleos.nl

Jouw e-mail wordt door niemand anders gelezen of gezien.