Commissies

Er zijn 3 pijlers in de organisatie van AFAS-LEOS:

  • volleybal technische zaken;
  • plezier en gezelligheid;
  • promotie en financiën.

Wij hebben de taken en verantwoordelijkheden ondergebracht in 3 commissies. Elke commissie heeft een voorzitter/coördinator die de voortgang en resultaten bespreekt met de commissieleden en tot een goed einde volbrengt. Hieronder vind je meer informatie over deze verantwoordelijkheden, de taakverdeling en de leden van de commissies.

Technische commissie

Activiteiten commissie 

Sponsor commissie