Technische commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het maken van het beleid m.b.t. volleybal technische zaken. Hierbij kan je denken aan de technieken we aan de leden leren. Het indelen van trainers en teams en het opleiden (of creëren van opleidingsmogelijkheden) voor trainers. De wijze waarop de Technische Commissie dit beleid tot uitvoering gaat brengen in een bepaald seizoen staat omschrijven in het TC Jaarplan.

In contact komen met de TC doe je via: tc@afasleos.nl

De commissieleden:

Jeugd Coördinators
Meander van Ree en Claire Peters

Beide zijn actief lid van de vereniging. Ze helpen bij (het organiseren van) activiteiten, het begeleiden van de jeugdleden en zijn zelf ook speelsters bij AFAS-LEOS.

TC taken: beheer van het Jeugdplan, aanspreekpunt voor alle jeugd TC gerelateerde zaken.

Algemene leden
-Heren: Nina de Haas en Britt Peters
-Dames: Ronald vd Bunt

Allen zijn actief lid van de vereniging, en zijn zelf ook spelers bij AFAS-LEOS.

TC taken: verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website m.b.t. TC gerelateerde zaken en aanspreekpunt voor de heren lijn.