Technische commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het maken van het beleid m.b.t. volleybal technische zaken. Hierbij kan je denken aan de technieken we aan de leden leren. Het indelen van trainers en teams en het opleiden (of creëren van opleidingsmogelijkheden) voor trainers. De wijze waarop de Technische Commissie dit beleid tot uitvoering gaat brengen in een bepaald seizoen staat omschrijven in het TC Jaarplan.

In contact komen met de TC doe je via: tc@afasleos.nl

De commissieleden:

Aanspreekpunt Bestuur
Peter Aikema

Peter is al zeer lange tijd betrokken bij AFAS-LEOS. Hij treedt op als verbindende factor tussen Bestuur en TC, is al geruimte tijd trainer binnen de vereniging en heeft een hoop kennis en ervaring op het gebied van technische volleybal zaken.

TC taken: aanspreekpunt vanuit het Bestuur, verantwoordelijk voor de Dames lijn

Jeugd Coördinators
Meander van Ree en Claire Peters

Beide zijn actief lid van de vereniging. Ze helpen bij (het organiseren van) activiteiten, het begeleiden van de jeugdleden en zijn zelf ook speelsters bij AFAS-LEOS.

TC taken: beheer van het Jeugdplan, aanspreekpunt voor alle jeugd TC gerelateerde zaken.

Algemene leden
Pam Verdouw en Britt Peters

Beide zijn actief lid van de vereniging, en zijn zelf ook speelsters bij AFAS-LEOS.

TC taken: verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website m.b.t. TC gerelateerde zaken en aanspreekpunt voor de heren lijn.