Vacatures

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

Penningmeester

Onze Penningmeester, Jan Arts, heeft aangegeven zijn taken als Penningmeester na seizoen 2015-2016 neer te leggen. We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe Penningmeester en lid van het Bestuur.

De penningmeester functie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), administratie en verantwoording. Kortom de hele cyclus. Gekoppeld aan de penningmeesterfunctie, maar absoluut in een andere persoon, is de controle van de financiële administratie. Dit gebeurt door onze kascommissie. Vooral accuraat en tijdig werken is van belang. Een financiële achtergrond is voor de omvang van onze vereniging niet direct noodzakelijk. Handig is het wel. Als laatste punt geldt dat een goede penningmeester integer is en op een fatsoenlijke en eerlijke manier ´nee´ kan zeggen als het budget geen uitgaven meer toelaat. Hier onder een opsomming van de taken:
 
 • Contributie innen en verwerken
 • Begroting opstellen
 • Advisering en medebepaling financieel beleid
 • Jaarbegroting en meerjarenbegroting opstellen en controleren
 • Activiteitenbegrotingen commissies controleren
 • Budget voor commissies vaststellen
 • Financiële overzichten opstellen (per activiteit, per commissie, totaal)
 • (Financieel) jaarverslag maken (in/na overleg met onze kascommissie) voor de ALV
 • Declaraties checken en uitbetalen
 • Rekeningen betalen
 • Uitbetalingen registreren
 • Inkomsten controleren en registeren
 • Overschrijving regelen
Ben jij iemand met affiniteit voor financiën? Of ken jij iemand die het leuk vindt om onderdeel te zijn van het bestuur van AFAS-LEOS, laat het ons weten op bestuur@afasleos.nl